Thực hiện công văn số 227/PGDĐT-CM ngày 25/10/2019 của phòng GD&ĐT huyện Trấn Yên về việc tổ chức Lễ phát động phong trào học tiếng Anh vào sáng ngày, ngày 04 tháng 11 năm 2019, ...